D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết

Mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết

Theo Nghị định 20/2017, cơ quan thuế có quyền ấn định tuyệt đối trong một số trường hợp cụ thể, nhằm mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, các quy định được đưa ra chặt chẽ hơn. Doanh nghiệp buộc phải tuân thủ việc kê khai và lập hồ sơ giao dịch liên kết, hoặc là sẽ chịu mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết.

Các trường hợp cơ quan thuế có quyền ấn định

Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận đối với người nộp thuế khi:

  • Chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;
  • Không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu số 01;
  • Cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Mẫu số 02, Mẫu số 03;
  • Không có Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong vòng 15 ngày quyết định thanh tra;
  • Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, hoặc dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ; hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận áp dụng.

Mức xử phạt chuyển giá trong giao dịch liên kết

Mức phạt xử phạt vi phạm chuyển giá

Khoản phạt về chuyển giá gồm có phạt từ 10% – 20% đối với số tiền thuế bị truy thu. Phạt tiền lãi chậm nộp 0,03%/ngày đối với số tiền thuế bị truy thu. Hoặc phạt trốn thuế từ một đến ba lần số thuế bị truy thu, tùy thuộc vào bản chất.

Theo kinh nghiệm Vinasc, doanh nghiệp nên thực hiện kê khai đầy đủ phụ lục. Và lập đầy đủ bộ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Khi đó, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập. Một khi doanh nghiệp không tuân thủ, cơ quan thuế có quyền ấn định trực tiếp. Lúc đó thì tỷ lệ lợi nhuận ấn định sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan thuế. Thường đối tượng được lựa chọn để so sánh sẽ là những doanh nghiệp có lãi cao. Hoàn toàn bất lợi cho doanh nghiệp.

Nếu Quý doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với bên liên kết trong kỳ. Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ chuyển giá theo thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết để quý vị tiện xem xét.