D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết

Miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP và thông tư 41/TT-BTC ra đời với yêu cầu tuân thủ về lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ngày càng nhiều. Nếu doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền ấn định tuyệt đối. Từ 2017, công ty giao dịch liên kết phải đối mặt với việc siết chặt quản lý giá chuyển nhượng, việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về báo cáo chống chuyển giá được coi trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ được miễn lập phụ lục thông tin giao dịch liên kết và miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Trường hợp 1

Trong kỳ chỉ phát sinh giao dịch với bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam. Áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN, và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Khi đó, doanh nghiệp chỉ phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II Mẫu số 01.

Miễn lập Hồ sơ giao dịch liên kết
Trường hợp 2

Người nộp thuế có tổng doanh thu trong kỳ dưới 50 tỷ đồng. Đồng thời, tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ dưới 30 tỷ đồng

Trường hợp 3

Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận APA. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận APA. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Trường hợp 4

Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản. Không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình. Có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

Phân phối: Từ 5% trở lên;
Sản xuất: Từ 10% trở lên;
Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Nếu quý vị đang thắc mắc liệu doanh nghiệp mình có thuộc trường hợp được miễn lập hay không, vui lòng liên hệ với đội ngũ chuyên gia về dịch vụ chuyển giá của Vinasc, chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết để quý vị thực hiện đúng nghĩa vụ với cơ quan thuế để tránh trường hợp bị ấn định giá chuyển nhượng.