D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Lập phụ lục thông tin giao dịch liên kết

Lập phụ lục thông tin giao dịch liên kết

Trong năm 2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC ban hành, yêu cầu các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết trong kỳ phải lập phụ lục thông tin giao dịch liên kết. Trong đó, đã bãi bỏ phụ lục thông tin giao dịch liên kết mẫu 03-7 theo thông tư 66/2010/TT-BTC.

Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết bao gồm
  • Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. Nộp kèm với Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cuối năm.
  • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia. Phụ lục này lưu tại doanh nghiệp cùng với Báo cáo chống chuyển giá.
  • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu. Phụ lục này lưu tại doanh nghiệp cùng với Báo cáo chống chuyển giá.
  • Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ này chỉ áp dụng đối với Công ty mẹ tối cao có doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 18.000 tỷ đồng trở lên. Trường hợp Công ty mẹ tối cao ở nước ngoài. Người nộp thuế phải cung cấp bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Nếu không thì người nộp thuế phải có văn bản giải trình. Trong đó trích dẫn quy định pháp luật của nước đối tác về việc không cho phép người nộp thuế cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Sửa đổi định nghĩa về các bên có quan hệ liên kết

Theo Nghị định 20, quan hệ liên kết trong trường hợp kiểm soát đầu vào, đầu ra được loại bỏ. Cụ thể là một doanh nghiệp cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% tổng giá trị đầu vào. Hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% sản lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, ngưỡng xác định mối quan hệ liên kết được sửa đổi. Tỷ lệ góp vốn trực tiếp và gián tiếp tăng từ 20% lên 25%. Tỷ lệ nợ trên vốn góp chủ sở hữu trường hợp bảo lãnh từ tập đoàn từ 20% lên 25%.

Nghị định 20 cũng bổ sung một số số định nghĩa mới về mối quan hệ liên kết khác. Bao gồm:

  • Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân. Thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó. Hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;
  • Các doanh nghiệp chịu sự điều hành và kiểm soát quyết định trên thực tế. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia.

Lập phụ lục thông tin giao dịch liên kết

Khoản vay giữa các bên liên kết

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ vào chi phí tính thuế không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (EBITDA).

Khuyến nghị của Vinasc

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch liên kết, Vinasc là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ chuyển giá cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp nên kê khai đầy đủ các biểu mẫu, phòng tránh rủi ro cơ quan thuế ấn định trực tiếp ngay khi phát hiện doanh nghiệp không tuân thủ. Khi đó doanh nghiệp sẽ vào thế bị động và số tiền truy thu, phạt sẽ lớn gấp nhiều lần.

Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết trường hợp nào được miễn kê khai, thời hạn kê khai của từng mẫu biểu cụ thể, giảm thiểu rủi ro không đáng có cho doanh nghiệp.