D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Bộ phận dịch vụ tư vấn chuyển giá của Vinasc với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. trong lĩnh vực lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, chúng tôi hỗ trợ. nhiều khách hàng xử lý các tình huống phức tạp trong suốt quá trình chuyển giá. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu cao của cơ quan Thuế về cơ sở dữ liệu độc lập trong Hồ sơ xác định giá. giao dịch liên kết, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của công ty chuyên về dữ liệu uy tín nhất trên toàn cầu. Giúp Hồ sơ mang tính đảm bảo cao nhất trong trường hợp phải giải trình với cơ quan Thuế.

Thời hạn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và nộp Tờ khai giao dịch liên kết

Tờ khai giao dịch liên kết cần được nộp cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập theo hàng năm. và lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Hồ sơ này phải được cung cấp cho cơ quan thuế cho mục đích tham vấn. trước thanh tra, kiểm tra thuế và cho mục đích thanh tra, kiểm tra thuế.

Trong trường hợp cung cấp cho mục đích tham vấn trước thanh tra, kiểm tra thuế. thì thời hạn người nộp thuế phải cung cấp hồ sơ là 30 ngày làm việc. kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế (có thể gia hạn thêm 15 ngày làm việc).

Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ chuyển giá gồm những gì

 • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty khách hàng và các bên liên kết
 • Tìm hiểu quy trình sản xuất kinh doanh của công ty khách hàng và các bên liên kết
 • Phân loại các giao dịch liên kết phát sinh trong giai đoạn lập Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng
 • Tìm hiểu, phân tích ngành của công ty khách hàng
 • Phân tích chức năng, phân tích tài chính
 • Phân loại doanh nghiệp theo các mức độ (đối với doanh nghiệp sản xuất)
 • Dựa trên các phân tích, bộ phận dịch vụ chuyển giá của Vinasc sẽ lựa chọn phương pháp xác định. giá giao dịch liên kết, phương pháp áp dụng đòi hỏi phù hợp nhất. với tình hình thực tế và theo quy định của Thuế.
 • Phân tích kinh tế, bao gồm tìm kiếm các công ty so sánh độc lập. dựa trên cơ sở dữ liệu của các công ty chuyên cung cấp. dữ liệu trên toàn cầu, và đưa ra kết luận về giá giao dịch liên kết.

Các trường hợp miễn lập Hồ sơ

Người nộp thuế thuộc các trường hợp sau được miễn lập Hồ sơ (tuy nhiên vẫn cần kê khai giá giao dịch liên kết) theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 20:

Doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng trong kỳ tính thuế;

Đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá; hoặc

Thực hiện chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu như sau:

 • Phân phối: từ 5% trở lên;
 • Sản xuất: từ 10% trở lên;
 • Gia công: từ 15% trở lên.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 20/2017, và hỗ trợ. khách hàng giải trình với cơ quan Thuế trong suốt quá trình thanh tra giá chuyển nhượng.

Nếu quý doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với bên liên kết trong kỳ, hãy liên hệ với. bộ phận dịch vụ chuyển giá để được hướng dẫn chi tiết nhất.