D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Nhu cầu về dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước phát sinh ngày càng nhiều. Mục đích để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ trao đổi chi tiết với doanh nghiệp, nhằm hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo. kết quả kiểm tra, trong đó sẽ nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được, dựa trên. kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất.

Mục tiêu của dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Mục tiêu của dịch vụ đối với kiểm toán viên là để. thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được thoả thuận giữa. kiểm toán viên, đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba liên quan, để báo cáo kết quả kiểm tra.

Công ty kiểm toán đưa ra báo cáo kết quả kiểm tra trong đó chỉ trình bày các phát hiện. thực tế của việc thực hiện các thủ tục đã thoả thuận trước, mà không đưa ra bất kỳ. ý kiến đảm bảo nào về độ tin cậy của thông tin tài chính. Người sử dụng báo cáo kết quả kiểm tra phải tự đánh giá các thủ tục. và các phát hiện do kiểm toán viên báo cáo. Và tự đưa ra kết luận dựa trên kết quả kiểm tra.

Báo cáo kết quả kiểm tra chỉ được gửi cho các bên đã cùng tham gia thoả thuận, bởi vì. các bên khác không tham gia vào thoả thuận có thể diễn giải sai các kết quả.

Dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Nội dung của dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Các bên cần hiểu rõ về các thủ tục và các điều khoản đã thoả thuận trước khi thực hiện dịch vụ kiểm toán. Các vấn đề cần được thoả thuận gồm:

  • Tính chất của công việc;
  • Mục đích của công việc;
  • Xác định thông tin tài chính sẽ được kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
  • Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục cụ thể sẽ được áp dụng;
  • Hình thức báo cáo kết quả kiểm tra;
  • Những hạn chế trong việc cung cấp báo cáo kết quả kiểm tra.

Dịch vụ của vinasc hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

Dịch vụ kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước của Vinasc được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp phải và các vấn đề phức tạp đối với các loại hình kinh doanh khác nhau. Đồng thời, giúp phát hiện và xử lý kịp thời điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tại Vinasc, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán, mà còn tập trung. nhiều tới các dịch vụ hỗ trợ. Với sự quan tâm sâu sắc và sự am hiểu tường tận thị trường trong nước và khu vực, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được thành công.

Chúng tôi dành thời gian cần thiết để tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng. Do đó luôn đáp ứng với lịch trình đã thỏa thuận.

Các dịch vụ kiểm toán của Vinasc được thực hiện căn cứ trên hệ thống Chuẩn mực kiểm toán, tuân thủ chặt chẽ môi trường pháp luật hiện hành.

Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán của Công ty Kiểm Toán Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.