D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Đối với các doanh nghiệp FDI, dịch vụ kiểm toán độc lập là một yêu cầu bắt buộc theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, kiểm toán còn đóng vai trò quan trọng trong phục vụ lợi ích công chúng, nhà đầu tư, chính phủ và nhà quản trị doanh nghiệp.

Người sử dụng kết quả kiểm toán được đảm bảo rằng những thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý, không còn sai sót trọng yếu, từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Dịch vụ kiểm toán độc lập đã xác định được vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Các chuẩn mực kiểm toán được hoàn thiện và phát triển cùng với sự thay đổi của nên kinh tế, trở thành công cụ đắc lực cho các nhà quản lý ngăn ngừa và phát hiện lãng phí, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện công khai minh bạch Báo cáo tài chính, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Dịch vụ kiểm toán là việc kiểm tra và xác nhận của công ty kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc bao gồm

 • Tư vấn kiểm soát nội bộ;
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ;
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án;
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng;
 • Kiểm toán tuân thủ.
 • Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc không chỉ quan tấm đến tính trung thực, độc lập, khách quan. Ngoài ra, còn hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kế toán, thuế. Chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá và tháo gỡ những khó khăn tồn đọng cần phải xử lý.

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc cung cấp cho khách hàng nào

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Doanh nghiệp kiểm toán để vay ngân hàng hoặc đi đấu thầu;
 • Kiểm toán cho mục đích kêu gọi đầu tư.

Quy trình thực hiện của chúng tôi như sau

 • Đánh giá rủi ro ban đầu và tiến hành ký hợp đồng;
 • Tìm hiểu quy trình hoạt đông kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Phân tích tổng thể báo cáo tài chính;
 • Phân công nhân sự phù hợp và tiến hành kiểm toán tại doanh nghiệp;
 • Trao đổi các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán với Ban Giám đốc;
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Dự thảo báo giá kiểm toán trình Ban giám đốc;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán gởi quý khách hàng.
Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán của Công ty Kiểm Toán Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.