D1 Tầng 14, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) là nhu cầu cơ bản trong thị trường vốn và yêu cầu quản lý của chính phủ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp FDIs.

Bên cạnh nhu cầu minh bạch báo cáo tài chính của nhà đầu tư, chủ nợ, yêu cầu công khai, xác thực thông tin tài chính của cơ quan nhà nước, nhà quản trị doanh nghiệp cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp mình quản lý. Ngoài việc tổ chức hoạt động bộ máy kế toán, nhà quản trị cũng cần phải kiểm tra lại độ tin cậy và chính xác của báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Vinasc với đội ngũ kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm sẽ đáp ứng các yêu cầu đó.

Nhu cầu về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Khi công nghệ thông tin được ứng dụng vào mọi khía cạnh của công việc kinh doanh, thì các thông tin về một doanh nghiệp cần một nguồn xác thực độc lập và đáng tin cậy.
Với trình độ ứng dụng công nghệ hiện nay, thông tin về doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm trên internet. Tuy nhiên, để đưa ra một quyết định đầu tư, quyết định quản trị, các nhà đầu tư và quản lý. doanh nghiệp cần một nguồn có độ tin cậy cao, được bảo đảm. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Vinasc sẽ đưa ra. các ý kiến kiểm toán độc lập và khách quan dựa trên các thủ tục. được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, tuân thủ quy định. của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

Trường hợp bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính

Theo Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành, các đối tương bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm như sau:

 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs);
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Các trường hợp khác như: vay ngân hàng, giải thể, đấu thầu,… cũng cần thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Ngoài ra, các nhà quản trị nếu cảm thấy không yên tâm về chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp, cũng có thể thuê dịch vụ kiểm toán để kiểm tra lại toàn bộ.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình dịch vụ kiểm toán của Vinasc

Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau. Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc đã xây dựng. nên phương pháp kiểm toán, được thiết kế phù hợp. với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Do đó, tiết kiệm chi phí và kiến nghị các giải pháp thiết thực nhất cho khách hàng.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán bao gồm:

 • Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể dựa trên đánh giá rủi ro ban đầu của kiểm toán viên;
 • Tìm hiểu quy trình kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng;
 • Phân tích tổng thể báo cáo tài chính;
 • Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát;
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính;
 • Rà soát các chính sách thuế, đầu tư mà doanh nghiệp đang áp dụng;
 • Trao đổi các vấn đề phát hiện với Ban Giám đốc và đề xuất các giải pháp xử lý;
 • Phát hành thư quản lý và báo cáo kiểm toán.
Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ của Công ty kiểm toán Vinasc, vui lòng liên hệ. với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.