Giới Thiệu

vinasc

Mạng lưới Vinasc hiện đang hoạt động tại 3 tỉnh, thành phố Việt Nam với hơn 50 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và tư vấn pháp lý chất lượng cao. Dịch vụ của Vinasc rất đa dạng, cung cấp cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam. Đồng thời, cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ đối phó với rủi ro.

Trong quá trình hoạt động, Vinasc tuân thủ điều kiện cung cấp dịch vụ và quản lý hành nghề, cụ thể:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.
Nghị định 174/2016/NĐ- CP hướng dẫn Luật Kế toán.
Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghê dịch vụ kế toán .
Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức Kế toán viên hành nghề.
Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán .

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011
Nghị định số 17/2012 hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập
Thông tư 157/2014/TT-BTC quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
Thông tư 203/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Thông tư 202/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý kiểm toán viên hành nghề
Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho Kiểm toán viên hành nghề.